Reference

Bezpečnostní systém PROKIT EP 100

- Semtín 2019, Pardubice

Trubkové lešení okolo technologií - Vrdy 2018

Pódium pro VIP sekci na hudební akci

Fasádní lešení kombinované s modulovými prvky

- kostel v Proseči

Zavěšené a pojízdné pracovní lešení

- most Vysoká nad Labem

Průmyslové pracovní lešení doplněné modulovými prvky

- fotodokumentace z prezentace výrobce

Modulové lešení nad propastí vodního toku

Fasádní lešení

- na elektrárně s pomocnou věží pro manipulaci a výstup

Fasádní lešení

- Třída Míru, Pardubice. Jaro 2018

Výtahy v akci

Posuvné pódium

postavené z komponentů modulového lešení, které bylo určeno pro taneční produkci na hudební akci

Fasádní lešení s vysutou vrchní částí pomocí konzole

Běžecká lávka přes Taxisův příkop

Výstavba pódia pro představení v cirkusovém šapitó

Prezentace firmy Montys CZ na stavební výstavě v Pardubicích 2018

Subdodávka lešení pro rekonstrukce fasády

- Střední zemědělské školy v Čáslavy

Fasádní lešení

Na lešení připevněny stavební výtahy. Jeden výtah je ve vrchní části zalomen - určeno pro pokrývače.