PROFIL SPOLEČNOSTI:

Společnost MONTYS CZ s.r.o. působí na trhu již od roku 1998 a byla založena s cílem poskytovat podpůrné servisní služby v oblasti stavebnictví, a to především zajištěním komplexního lešenářského servisu. Jedná se o ryze soukromou firmu, krytou se 100 % hodnotou českého kapitálu.
Převažující oblast působení je soustředěna na oblast Východních Čech a východní části Středočeského kraje, avšak není neobvyklé, že v závislosti na velikosti celé zakázky, pro stálé partnery, či po dohodě, zajišťujeme naše služby po celé České republice.
Díky dlouholetým zkušenostem na všech úrovních řízení managementu, technické přípravy a montáže, jsme při využití technologického a konstrukčního systému lešení výrobce Peri s doplněním trubkové konstrukce (trubkového lešení) schopni zrealizovat všechny Vaše požadavky na procesy související s oblastí pronájmu a montáže stavebního lešení a výtahů. Jsme certifikovaným subjektem – stavitelem pro odvětví výstavby lešení v mnoha oblastech lidské činnosti. Za firmou MONTYS CZ s.r.o. stojí historie a zkušenosti tisíce úspěšných projektů.
Volitelnou součástí poskytovaných služeb je montáž a demontáž konstrukce lešení, pronájem lešení a to včetně veškerých souvisejících technologických prvků, pronájem mnohdy potřebných stavebních výtahů a nakonec nezbytná doprava na místo výstavby dle zadání vyplývajícího z projektu realizace. Zaměření technikem a podpůrné činnosti, jako zpracování výkresů pro montáž, jsou poskytovány zdarma.
Služby jsou zároveň poskytovány v celém spektru poptávky bez výhrad, tj. nejen firemní klientele v oblasti stavebního odvětví při realizaci zakázky, ale i koncovým subjektům občanské veřejnosti při realizaci jejich projektu, např. rekonstrukčních prací. Jelikož aktuálně na více jak 10.000m² skladujeme díly i příslušenství pro stavbu lešení a disponujeme dostatečnou kapacitou 35.000m² pro podporu výstavby celé škály projektů, nejsme nijak omezeni úspěšně řešit požadavky ze strany poptávajících subjektů.
IMG

ROZSAH SLUŽEB A SCHOPNOST REALIZACE:

Společnost MONTYS CZ s.r.o. poskytuje služby ve dvou základních okruzích.

První okruh - pronájem lešení

V prvním okruhu poskytujeme pronájmem technologického vybavení v oblasti lešenářského servisu, tj. pronájem stavebního modulového lešení PERI ROSSET i stavebního fasádního lešení PERI UP a to včetně veškerých souvisejících prvků. Systémové lešení PERI je průběžně investičně doplňováno i o trubkové lešení pro specifické potřeby zejména poptávek v průmyslu. Dále se jedná o pronájem stavebních výtahů výrobce GEDA pro dopravu materiálů do vyšších pater budov a o pronájem stavebních shozů KANGURO , umožňujících především transport mnohého stavebního odpadu z vyšších pater přímo do přistavěného kontejneru při rekonstrukcích či revitalizacích budov.

Druhý okruh - montážní práce

Ve druhém okruhu služeb se soustředíme poskytovaným know-how na oblasti řešení problémů souvisejících s montáží, následně s její technickou přípravou a navržením optimálního řešení konstrukcí lešení dle potřeb i požadavků ze strany subjektů objednatele a to v místě požadované lokace realizovaného projektu. Obecně se jedná o profesionální poradenství v oblasti výstavby lešení, tj. její montáže.

U naší společnosti lze tak poptat oba okruhy služeb zvlášť, jakkoliv při větších projektech dělení obou okruhů služeb není zcela obvyklé. Společnost MONTYS CZ s.r.o. tak vychází vstříc svým obchodním partnerům, kdy realizátor stavby disponuje svým vlastním lešením, ale již nedisponuje jeho aktuální dostatečnou kapacitou, nebo naopak aktuálně poptává pouze montážní práce pro naplnění vlastní lidské kapacity pro zdárný průběh plnění úkolu v rozhodném časovém termínu.

Co se týče samotných produktů lešení, poskytuje firma MONTYS CZ s.r.o. modulové lešení PERI Rosett, fasádní lešení PERI UP a trubkové lešení. Zejména modulové lešení PERI Rosett nabízí mohutný systém řešení, který je určen především pro náročné konstrukční tvary. Lešení PERI Rosett v mnoha případech plně nahradí trubkové lešení, obvykle využívané ve velmi složitých podmínkách, a splňuje nezpochybnitelně veškeré nároky realizační a zátěžové povahy. Přestože z modulového lešení lze postavit fakticky jakoukoliv konstrukci, včetně zastřešení rekonstruovaných objektů, nabízíme i trubkové lešení, které v některých případech nabízí efektivnější průběh montáže. Bližší informace o konstrukční typologii jsou stručně uvedeny dále ve webové prezentaci.

K zápůjčce technických prvků dochází buď na celou stavbu, nebo její dílčí část a to dle požadavku objednatele. Obvyklou součástí dodávky zápůjčky prvku lešení, nikoliv podmínkou, je i dodávka montáže na místě určeném klientem, zaměření technikem, výpočet množství dílu i konkrétní specifikace jejich výčtu, doprava na místo stavby, předložení finančního rozpočtu nájmu, případně montáže a určení časových oken pro termíny zahájení stavby a dokončení lešení.

Veškerý potřebný materiál a související prvky dopravujeme převážně naším firemním nákladním vozidlem na místo určení nebo v případě požadavků na velkokapacitní dodávky externí kamionovou dopravou. Po dohodě, zejména v případech ojedinělého pronájmu lešení, a pokud koncový zákazník disponuje vlastní dostatečnou přepravní kapacitou, je možný osobní odběr na adrese expedičního parku.

JAKÝ TYP LEŠENÍ NABÍZÍME?

Jak je uvedeno výše, nabízíme pronájem rámového (fasádního) lešení PERI UP, modulové (prostorové) lešení PERI Rosett a trubkové lešení. Lešení PERI UP a PERI Rosett s doplněním trubkové technologie poskytují svojí mohutnou variabilitou použití dostatečný potenciál podpory pro tvorbu jakéhokoliv Vašeho stavebního projektu.
Nejobvyklejší využití rámového lešení PERI UP je známo v souvislosti s projekty rekonstrukce a revitalizace fasád objektů z celé škály nemovitostního fondu, tj. například rodinné domy, panelové objekty, stavby občanské vybavenosti nebo průmyslové podniky a skladové haly. U modulového lešení PERI Rosett je využíváno především jeho předností vysoké variability skladby jednotlivých prvků, takže s ním jsou řešeny veškeré náročné skladby na prostorové obestavění nebo individuální požadavky na výstavbu lešenářských celků. PERI Rosett tak umožňuje výstavbu pódií a tribun pro sportovní nebo kulturní akce, je vhodný při použití v průmyslových halách či při rekonstrukci památek, dále je možné jeho užití při rekonstrukcích obzvláště členitých objektů, při opravách mostů i lávek a nakonec nachází využití též jeho podpěrná schopnost při stavebních zásazích u mezi úrovňových křižovatek apod. A trubkové lešení? Má využití naprosto všude. Nicméně jeho výhod se využívá spíše v krajních situacích a požadavků na extrémně rozličné tvary.
O bližších možnostech využití a poskytované kapacitě námi nabízeného lešení i jeho typologii se dočtete v dalších částech webové prezentace společnosti MONTYS CZ s.r.o. V případě doplňujících dotazů, Vás žádáme, neváhejte a obraťte se na nás telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Designed by www.frantisek.eu

© Copyright 2021 MONTYS CZ s.r.o. All Rights Reserved.